Η τοπική εμπειρία

  • Η Εθνική Πινακοθήκη Ναυπλίου, η οποία διαθέτει πολλά έργα τέχνης αφιερωμένα στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους, προσθέτει την αισθητική πτυχή της στην ιστορία του Ναυπλίου (4 χλμ. μακριά).
  • Το μοναδικό Μουσείο Κομπολογιού όπου εκτίθεται μια εκτεταμένη και πολύ ξεχωριστή συλλογή από κομπολόγια. Εκτίθενται χιλιάδες κομπολόγια όπως προσευχής και μεγάλης ιστορικής διαδρομής που συγκεντρώθηκαν από το 1958. Προέρχονται από πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, η Περσία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Τουρκία και η Συρία και είναι κατασκευασμένα από διάφορα φυσικά υλικά (4 χλμ. μακριά).
  • Το βραβευμένο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, ένα ενδιαφέρον και μοναδικό μουσείο που παρουσιάζει πτυχές της τοπικής ζωής των περασμένων αιώνων, όπως παραδοσιακές φορεσιές, έπιπλα, υφάσματα και άλλα (4,2 χλμ.).